โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมอนามัย ดำเนินการประเมินประกวดโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) อำเภอปง จังหวัดพะเยา

(2017-01-06) /NEWS-170106-1618 / ( 229 views )

คณะกรรมการประเมินประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ปี 2560 จากกรมอนามัย ได้ดำเนินการประเมินประกวดโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) อำเภอปง จังหวัดพะเยา พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกของปีงบประมาณ 2560 จากทั้งหมด 12 โรงเรียน โดยมีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ มีผู้บริหารของหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้การต้อนรับทีมประเมินอย่างอบอุ่น ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลงิม สมาชิกองค์การบริหารจังหวัดพะเยา
คณะกรรมการประเมินได้เยี่ยมและชื่นชมผลสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งพบว่ามีนวัตกรรมขยับกาย ขยายสมอง ด้วยกิจกรรม Cup song ซึ่งเมื่อนำกิจกรรมนี้มาใช้กับนักเรียนและมีการประเมินผล พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น


                        

                        

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

...

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

...

กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ที่อยู่: 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4478, 4487, 4490, 4494, 4495
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์   เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์