โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย


 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร    

ปี จำนวนโรงเรียน

เพชร ปี 2552 37
เพชร ปี 2553 60
เพชร ปี 2554 66
เพชร ปี 2555 105
เพชร ปี 2556 125
เพชร ปี 2557 145
เพชร ปี 2558 74

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเงิน

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองแดง


ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

...

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

...

กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ที่อยู่: 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4478, 4487, 4490, 4494, 4495
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์   เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์